Bia.Az

Kəsərik qulağını bir küçüktəki, Paşinyan!

KÖŞƏ YAZARLARI
 12-11-2020, 15:56     277

Kişisənsə sən əgər, kişitək gəl, gir döyüşə.
Nə edək, ay nə qurumsaq? Layiqsən hər cür söyüşə.                               
Qadınlarla gəlirsən üstümüzə qadıntəki.                                        
Geyin arvad paltarın bəlkə, yaradın bir işə....                        
  Qadınlarla döyüşsün qoy, evindəki Paşinyan.                                     
Kəsərik qulağını biz  küçüktəki Paşinyan.

Necə söyləyək sənə, hansı cürə ay heyvərə?                  
Gəl atma, ay qurumsaq kəndlərə, ya şəhərlərə.         
  Gəncəyə, Beyləqana, gah da atırsan Tərtərə. 
Gücün çatmır əsgərə, bir köpəktəki, Paşinyan.
Kəsərik qulağını bir küçüktəki, Paşinyan!

Çək əliniQarabağdan!  Əl- qolunu biz qırarıq
Düşmənçilik çox etmə.  Yoxsa, boynunu vurarıq. 
Sonda bizQarabağa görərsən sahib olarıq.
Oynadarıq səni də bir meymuntəki, Paşinyan!          
  Kəsərik qulağını biz  küçüktəki, Paşinyan!


Vandallıq eyləmə gəl, asarıq biz qulağından.    
Ordumuz qüdrətlidir. bəllidir səs, sorağından.
Məhv edərik ordunu, salarıq kef, damağından. 
Qovarıq Qarabağdan it qovan təki, Paşinyan! 
Kəsərik qulağını biz  küçüktəki, Paşinyan!


Ay qurumsaq, qalmayıbdır səndə  xatir, nə hörmət.
Qazanmısan hər bir yerdə kin, küdurət və nifrət.
Özün söylə, hara getdi axı, səndəki  ləyaqət?
Ləyaqətsizsən  dümbələk bir donuztəki Paşinyan. 
Kəsərik qulağını biz  küçüktəki, Paçinyan!


Bərdədə, ya Tərtərdə var idimi bir azarın.
Bəlkə də itirmişsən burda dədənin məzarın?
Çıxarıq axırına sonuna mərdimazarın.    
  Məhv edərik biz onu bir ilantəki Paşinyan! 
Kəsərik qulağını biz  küçüktəki, Paşinyan!


Qarabağ Azərbaycan! Azərbaycanın olacaq. 
Sənin xam xəyalların bax. ürəyində qalacaq.
Türk-Azəri birliyi sonunda  ZƏFƏR ÇALACAQ.
Döyüşdə Azərilər şir, pələngtəki Paşinyan! 
Kəsərik qulağını biz  küçüktəki, Paşinyan!  


Əsəbləşdirmə gəl bizi,  od vurarıq hər dağına. 
Yuxunda sahib olarsan Qarabağ Torpağına. 
Kəsərik qulağını atarıq it qabağına.    
Qalarsan sən qulaqsız Andraniktəki Paşinyan.
Kəsərik qulağını biz  küçüktəki, Paşinyan!


Baloğlan Mirzəli
şair- jurnalist

скачать dle 12.1