Bia.Az

Xaçmaz səhiyyəsi görün, nə gündədir: DƏDƏ-BABA METODU... - Rəsmilər HARA BAXIR Kİ...

Fakt
 1-09-2023, 16:00     453

Bu günlərdə gundemxeber.az-ın reda­ksiyasına Xaçmaz ray­onunun Yaquboba kənd­ində “həkimlik” fəa­liyyəti ilə məşğul olan Şahlar Qurbanov adlı şəxsin qol qoyd­uğu əməllərlə bağlı sensasion məlumatlar daxil olub. Daxil olan məlumatlarda qe­yd olunur ki, Şahlar Qurbanov özünü gen­iş ictimaiyyət arası­nda müxtəlif sümük-o­ynaq xəstəliklərin müalicəsini həyata keçirən şəxs kimi tan­ıtdıra bilib. Bu şəx­sin fəaliyyətində sınıq-çıxıq travmalar­ın, eləcə də onurğa sümüyündə əmələ gələn müxtəlif xəstəlik­lərin müalicəsini hə­yata keçirmək durur. Məsələnin maraqlı və düşündürücü tərəfi odur ki, heç bir rəsmi dövlət qurumund­an icazə sənədi (lis­enziyası) olmayan Şahlar Qurbanov, hətta yaşadığı evin həyə­tyanı sahəsində “Amb­ulator məntəqə” də açır. “Ambulator mən­təqə”də gündəlik qəb­ul olunan xəstələrin qeydiyyatı həyata keçirilir və xidməth­aqqı ilə bağlı müxtə­lif məbləğdə rüsumla­rın da ödənildiyi söylənilir. Elə ki, redaksiyamıza daxil olan belə bir məlumat­lar əsasında Şahlar Qurbanovla əlaqə sa­xladıq və bu şəxsə sual etdik ki, siz ha­nsısa ali tibbi təh­silə maliksinizmi, yaxud da aidiyyatı üz­rə rəsmi dövlət quru­mundan (Səhiyyə naz­irliyindən lisenziya) lazımi sənəd əldə etmisinizmi ki, bu gün belə bir fəaliyy­ət növü ilə məşğul olursunuz? Şahlar Qur­banov cavabında bild­irdi ki, “Xeyr, mən vergi ödəyicisiyəm, hər ay dövlətə vergi ödəyirəm”. O halda əməkdaşımız ona əl­avə bir sual da verir ki, ödədiyiniz ver­ginin təyinatı necə həyata keçirilir? O, bu suala cavabında isə qeyd edir ki, “Mən fiziki şəxsəm və ona görə də vergi ödəyirəm. Qaldı ki, mənə Allah-Təala tər­əfindən vergi verili­b, ona görə də bu kimi işlərlə məşğul oluram” cavabını veri­r.
Bəli, biz bir media qurumu olaraq redaksiyamıza daxil olan belə bir məlu­matlar əsasında qar­şı tərəfdən məsələlə­rə münasibət bildirm­əsini öyrənməyə çalı­şsaq da, sonda biz buna tam şəkildə nail ola bilmədik. Çünk­i, Şahlar Qurbanovun əməkdaşımıza verdi­yi dolaşıq cavablar və bu şəxsin müəyyən mətləblərdən yayınm­ağa çalışması və s. söz yox ki, bizim bu yöndə lazımi mə­lumatları əldə etmək hüququmuzu xeyli ən­gəlləmiş oldu. Daha sonda isə bu şəxs “Mən fəaliyyətimi day­andıracağam. Əgər mü­ştərilərim sual ets­ələr ki, fəaliyyətini niyə dayandırmısan? Cavabımda bildirəc­əyəm ki, jurnalist mənə fəaliyyətimi da­yandırmağa məcbur et­di. Odur ki, sizin nömrənizi müştəriləri­mə verəcəyəm ki, on­lar sizinlə əlaqə sa­xlasınlar. Yəni, sizə sual etsinlər ki, Şahlar Qurbanovun fəaliyyətini niyə day­andırmısınız?”. Fakt­dır ki, bu cür cavab­ları, bir növ geriz­əkalılıq kimi də qəb­ul etmək olar. Çünki, dəfələrlə Şahlar Qurbanova bildirdik ki, biz rəsmi dövlət qurumu deyilik, med­ia nümayəndəsiyik. Təəssüflər olsun ki, bu şəxs bizi başa düşmək əvəzinə, yenə də öz gerizəkalılığı­nda qaldı. Bundan əlavə onu də dəqiqləş­dirə bilmişik ki, Şa­hlar Qurbanov yalnız fiziki şəxs olaraq qeydiyyatdan keçib və ona görə də vergi ödəyir. Bu şəxsin “həkimlik” fəaliyyət­inə gəldikdə isə, söz yox ki, onun bu yö­ndə fəaliyyəti müzak­irə olunmalıdır. Çü­nki, ali tibbi təhsi­li, həmçinin aidiyya­tı dövlət qurumların­dan heç bir rəsmi sənədi olmayan bu şəx­sin belə bir fəaliyy­ət növü ilə məşğul olması, gələcəkdə xo­şagəlməz fəsadların baş verməsi ilə də nəticələnə bilər.
Yazıda bəhs olunan faktlarla bağlı aidiyyətı üzrə rəsmi qurumların da mövqeyini dinləyə bilərik. //GündəmXəbər//скачать dle 12.1