Arxiv

Oxunub:253 / 30 noy 15:10hadise

Paytaxtın elit fahişәxanasına polis әmәliyyatı­ BİABIRÇI VİDEOPaytaxtın elit fahişәxanasına polis әmәliyyatı­ BİABIRÇI VİDEO

"Skazka" adlı fahişәxana paytaxtın mәrkәzindә yerlәşir

Rusiyanın paytaxtı Moskvada elit fahişәxana aşkarlanıb. Millәtinsәsi.info xәbәr verir ki, myBAKU.az­ın mәlumatına görә, "Skazka" adlı fahişәxana paytaxtın
mәrkәzindә yerlәşir. Әxlaqsızlıq yuvasının ünvanını elan saytları vasitәsilә tapmaq mümkün olub. Sayta daxil olmaqla fahişәlәrin çәkisini, boyunu vә başqa parametrlәrini öyrәnmәk olar. "Skaska" özünü elit müәssisә hesab edirdi vә burada tәklif olunan qiymәtlәr Moskvada çox yüksәk hesab olunurdu. Polis әmәkdaşları adi müştәri kimi müәssisәyә basqın edib vә fahişәxananı ifşa edib. Fahişәlәrdәn biri polisә rәhm etmәsi üçün 600 min rubl mәblәğindә rüşvәt dә tәklif edib. Qanunsuz fәaliyyәt göstәrәn qızlar 2500 rubl mәblәğindә cәrimә edilib. Gәnc qızlara bu cәrimәni ödәmәk üçün 15 dәqiqә lazım olacaq.